Vítejte na stránkách sOOvy!
NPZP_povinná_publicita_banner_A4_cmyk.jp

novinky:

V roce 2019 jsme na zahradě vybudovali

venkovní učebnu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta je určena pro vzdělávání za jakéhokoliv počasí. Dále pro práci s přírodním materiálem, pro kterou je vybavena dětskými hoblicemi a nářadím. Zároveň usilujeme o otevření dřevořezbářského kroužku pro děti.

Pokud byste měli zájem takový kroužek vést, nebo byste věděli o někom, kdo toto řemeslo ovládá a byl by ochotný ho učit i děti, prosíme, ozvěte se.

venkovní učebna, vč. vybavení, byla vybudována za finanční podpory Státního fondu životního prostředí a obce Praha-Kolovraty.

www.sfzp.cz

www.mzp.cz

 

 

 

 

 

 

Tímto jim děkujeme za podporu a možnost se vzdělávat s dětmi i dospělými venku za každého počasí.

logo-kolovraty.png
20191017_171248.jpg

Lesní klub sOOvička získal v červenci 2019 certifikát kvality udělovaný Asociací lesních mš. Nyní je tedy  certifikovaným lesním klubem.

razitko_certifikovany_lesni_klub.png
soova.png
Kdo jsme
sOOva je spolek v Praze 10-Kolovratech. Jeho obecně prospěšná činnost je zaměřená na vzdělávání dětí a dospělých a rozvoj komunitního života.  Organizujeme pravidelné a nepravidelné akce pro veřejnost, snažíme se obnovovat tradice v obci, spolupracujeme s dalšími organizacemi s obdobným zaměřením, budujeme komunitní zahradu a aktuálně i lesní klub.
Nápad založit spolek vzešel od místních maminek s malými dětmi, které vnímaly potřebu alternativní formy vzdělávání pro své děti, obnovování a následné rozvíjení tradic v obci, podporu komunitního života a propojování místních obyvatel, navazování sousedských vztahů, návrat k přírodě a ke kořenům naší společnosti. 
 
VÍCE INFORMACÍ O NABÍZENÝCH AKTIVITÁCH A PLÁNOVANÝCH AKCÍCH NAJDETE V DALŠÍCH ZÁLOŽKÁCH NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK a na facebooku
Naše filozofie

Všechny aktivity našeho spolku jsou realizovány s ohledem na přírodu, jsou koncipovány tak, aby vedly k přirozeným zákonitostem života, k zamyšlení nad způsobem života a přístupem k sobě a svému okolí. Budou inspirovat ke změnám, přehodnocení, budou otevírat nové dveře a rozšiřovat obzory, zprostředkovávat nové úhly pohledu. Navíc všem účastníkům umožní navázat nová přátelství a sousedské vztahy, zintenzivnět úroveň svého sociálního života a v neposlední řadě zapojit se (i aktivně) do realizovaných aktivit.

KONTAKTY
SOOVA, vzdělávací spolek

​Korespondenční adresa:

Do Hlinek 742/12, 10300 Praha 10-Kolovraty

IČO: 04893387

info@soovakolovraty.cz

č.ú. spolku: 2500984367/2010 (fio)

Helena Sršňová 

předseda spolku, koordinátor lesního klubu

soovicka@soovakolovraty.cz, tel. 604 316874

Katka Dobiášová -

člen rady spolku, ředitelka komunitní školy Na vlně

info@zsnavlne.cz, TEL. 777 638501

Eva Hlaváčková

člen rady spolku, administrativa

info@soovakolovraty.cz, TEL. 773 672267

​KDE NAJDETE​ KOMUNITNÍ ZAHRADU A LESNÍ KLUB

  • Pohodlně vlakem ZE SMĚRU HL. NÁDRAŽÍ A ZE SMĚRU OD BENEŠOVA U PRAHY

  • Busem ZE STANICE METRA HÁJE

  • Autem - ODKUDKOLIV