LESNÍ KLUB sOOvička 

Připravujeme pro školní rok 2021/22:

Den otevřených dveří - 14. a 15. 4. (10-12 hod.). Z důvodu omezené kapacity prosíme zájemce, aby se předem přihlásili prostřednictvím emailu soovicka@soovakolovraty.cz a dohodli si požadovaný termín.

Od září 2021 otevíráme novou třídu pOOštíků v Březí u Říčan. Zázemí bude budováno během léta. Je možné se účastnit Dne otevřených dveří v Praze-Kolovratech a prohlédnout si zázemí tam, stejně jako způsob vedení dětí a průběh dne. Stejně tak bude možné prohlédnout si místo, kde třída vznikne.

Zápisy budou následně probíhat formou individuálních setkání v průběhu května.

Přijímáme 3leté, soběstačné děti (bez plen, schopné se obléct a svléct, poznat si své oblečení, samostatně se najíst). Do třídy kOOlíšků přijímáme pouze děti 3leté. Starší děti bude možné zapsat do nově zřizované třídy pOOštíků v Březí.

 

 

Certifikovaný lesní klub sOOvička se nachází

v komunitní zahradě  Bohumila

v Praze 10-Kolovratech, a to od roku 2016. 

Máme v provozu:

třídu sOOviček od pondělí do čtvrtka (8-15.30 hod.) (max. 16 dětí, 2 průvodci) 

- třídu kOOlíšků, tzv. přípravku, od pondělí do středy (8-12 hod.) (max. 8 dětí)

Pedagogická koncepce je kombinací intuitivní, přírodní a waldorfské pedagogiky, v souladu s přírodou a ročními cykly. Děti vedeme k samostatnosti a sebeobslužnosti, tj. aby se umělo samo svléct/obléct, obout/zout, poznat si své věci a postarat se o ně, v případě problému samostatně uvažovalo a nebálo se požádat o pomoc, samo také pomoc nabídlo, umělo poprosit/poděkovat, pozdravit, správně stolovat, hledat řešení a vhodný postup. Aby respektovalo ostatní i samo sebe. Umělo se dělit, ale zároveň mělo odvahu říct "ne", vyjádřit, když se mu něco nelíbí a problém řešit komunikací, nikoliv fyzickým napadáním nebo hlasitým křikem. Pracujeme s přirozenou agresí, schopností dětí vnímat dobro v sobě i ostatních, budujeme trpělivost a ohleduplnost, vedeme děti k pozorování zákona akce a reakce, tj. jak mé chování ovlivňuje okolí a mé okolí ovlivňuje mne. Zprostředkováváme dětem pocit zodpovědnosti, podporujeme jejich zvídavost, hravost, fyzickou zdatnost. Zkrátka pečujeme o jejich tělo i duši.

Na vzdělávání v lesním klubu navazuje naše Základní škola Na vlně, která je v provozu od září 2019. Více informací na www.zsnavlne.cz

Rozhovor na téma Co je lesní škola a povídání o lesním klubu sOOvička: 

Jsme členy Asociace lesních mš 

Náš klub je zapojen v programu Skutečná zdravá škola 

Další informace najdete na našich facebookových stránkách (viz ikona F výše).

skutecne_zdrava_skola_logo.jpg
logoalms.png

Kdo se podílí na chodu klubu: průvodci a koordinátor

luisa_edited.jpg

Helen Grafnetter - koordinátor, průvodce třídy sOOviček a pOOštíků

V r. 2016 vybudovala zázemí lesního klubu, s podporou komunitní zahrady a zahradníků. K lesním školkám ji přivedl její prostřední syn. Pro toho nejmladšího už vybudovala vlastní :) Lesní klub koordinuje, protože má dlouholeté zkušenosti s vedením projektů a organizací. Má ráda vše přirozené a přírodní, objevování tradic a návrat ke kořenům, stejně jako hudbu a tanec. Ráda tvoří rukama a na šicím stroji. Snaží se vést zdravou domácnost. Celoživotně se vzdělává. Mimo jiné i proto, aby byla odpovědným a profesionálním průvodcem-pedagogem. Společně s kolegyní Katkou založila komunitní zŠ Na vlně (www.zsnavlne.cz).

 

VĚRA KŘAPÁČKOVÁ - průvodce třídy sOOviček, hlavní pedagog

žena, mamka, zemědělec, nadšenec, přírodomilec.... s otevřenou myslí i srdcem. Věra umí věci správně pojmenovat, zjednodušit, pro děti je "přehledná", má velkou trpělivost, je také důsledná, svědomitá a všichni ve školce se na ni můžeme spolehnout.

má 3 děti a s manželem a nejstarším synem vedou hospodářství v Osnici. Přírodní zákonitosti a příčiny i důsledky tedy dobře zná a vždy je cítí i "na vlastní kůži".

Vystudovala speciální pedagogiku a má letité zkušenosti z působení v mateřské škole, vč. práce s postiženými dětmi.

Luisa Krameriusová - průvodce třídy kOOlíšků

Žena, máma, cestovatelka, terapeutka a fanynka alternativního vzdělávání. Má za sebou pracovní zkušenosti (mravence práce všeho druhu) z éry před rokem 89, z divokých devadesátek, konče 2018, kdy jí moudrost řekla, že je čas přejít z výkonu do tvořivosti. Respektuje děti, věří jim, jako dítě vyrůstala ve velké rodině. Díky tomu je otevřena k vzájemnému předávání životních zkušeností „dospělý – dítě – dospělý – dítě…“.  A proto se s radostí připojila k lesnímu klubu Soovička.

Jana Hlaváčová - průvodce třídy sOOviček

Mám ráda život, jeho proměny a čím jsem starší, tím více mě fascinuje příroda, její cykličnost, radost, pokora a krása.
Vystudovala jsem Filozofickou Fakultu University Karlovy. Hodně jsem cestovala a za zmínku asi stojí roční pobyt v Dánsku na mezinárodní škole v rámci neformálního vzdělávání, pobyt v Ghaně, na Středním Východě a v Indonésii. Můj soukromý i pracovní život mě přiváděli stále blíž k sobě. Celý život se věnuji práci s lidmi a v poslední době z pohledu kontextu celého jejich života. Propojení těla, psychiky i mysli je podstatou mé práce.
K Soovičkám mě přivedla náhoda v podobě Věrky  a já jsem za ní moc ráda. Tolik inspirace, radosti a smysluplnosti na jednom, krásném místě.

David Feldstein - průvodce třídy sOOviček

Lorem ipsum....

Helen2019.jpg
20190905_120625.jpg
verka_edited.jpg

KONTAKTY

  • Facebook Social Icon

koordinátor lesního klubu

Helen Grafnetter, tel. 604316874

email: soovicka@soovakolovraty.cz

 

Průvodci

Helen - tel. 604 316874

Věra - tel. 607 601169

Luisa - tel. 737 282502

Praktické informace pro rodiče

 

Žádost o zápis 

 

Dotazník pro rodiče

provozní a školní řád 

Co celý den děláme

8-8,30 příchod dětí

9-9,30 přivítání v ranním
           kruhu a svačina

9,30-12,00 jsme venku

12,00-13,00 oběd

13,00-14,00 odpočinek

14,00-15,30 jsme venku

(15-15,30 vyzvedávání dětí)

Zázemí

Zázemím je celoročně obyvatelná jurta o průměru 7 m s terasou umístěná na komunitní zahradě. Ta je průběžně permakulturně obhospodařovávána a opečovávána, využívána ke kulturně-společenským a vzdělávacím akcím, sousedským setkáním apod. a získala certifikát "Přírodní zahrada".

K dispozici jsou dva separační pilinové 

záchody a na běžnou hygienu užitková

voda ze studny. Pitná voda je dovážena

z vodovodního řadu.

Kde nás najdete:

(GPS 50°0'22.989"N, 14°37'37.228"E)