top of page

LESNÍ KLUB sOOvička,
ul. Pod Náhonem, Kolovraty 

Pro školní rok 2022/23: Ještě máme volná místa.

Máme v provozu:

třídu sOOviček v Kolovratech od pondělí do čtvrtka (8-15.30 hod.)

(max. 16 dětí, 2 průvodci) - cena: 7.000,- Kč/měsíc

- třídu kOOlíšků v Kolovratech, tzv. přípravku, od pondělí do středy (8-12:30 hod.)

(max. 8 dětí) - cena: 3.500,- Kč/měsíc

Hledáme posilu týmu - průvodce/pedagoga - od září 2023. Víc informací na

tel. 604 316874.

Den otevřených vrátek: čtvrtky 13. a 20. dubna 2023. Přijďte se k nám podívat, jak vypadá typický den v lesní školce. Věříme, že se vám u nás bude líbit a tak upozorňujeme, že bereme jen děti. Dospělí si musí najít svou "školku" :)))

Přijímáme 3leté, soběstačné děti (bez plen, schopné se obléct a svléct, poznat si své oblečení, samostatně se najíst) i starší děti do 5 let.

Z důvodu omezené kapacity prosíme zájemce, aby se přihlásili prostřednictvím emailu soovicka@soovakolovraty.cz a dohodli si požadovaný termín.

logoalms.png

Certifikovaný lesní klub sOOvička se nachází

v Bohumila zahradě  v ul. Pod Náhonem v Praze 10-Kolovratecha to od r. 2016.

Od školního roku 2023/24 budeme rejstříkovou mateřskou školou - staneme se LESNÍ MATEŘSKOU ŠKOLOU.

Pro šk. rok 2023/24 přijímáme děti od 2,5 let. Děti s námi zůstávají až do doby zahájení základního vzdělávání. V rámci předškolního období poskytujeme plnohodnotné předškolní vzdělávání. Zajišťujeme i povinný předškolní rok pro děti v "individuálním vzdělávání". 

Otevíráme jednu třídu s kapacitou 16 dětí, ve které budou vždy 2 průvodci. Provoz od 8 do 15:30 hod. Mladší děti 2,5-4 roky docházejí na 4 dny, starší pak celotýdenně. 

Školné: 5.300,- Kč měsíčně

 

Pedagogická koncepce je kombinací intuitivní, přírodní a waldorfské pedagogiky, v souladu s přírodou a ročními cykly. Děti vedeme k samostatnosti a sebeobslužnosti, tj. aby se umělo samo svléct/obléct, obout/zout, poznat si své věci a postarat se o ně, v případě problému samostatně uvažovalo a nebálo se požádat o pomoc, samo také pomoc nabídlo, umělo poprosit/poděkovat, pozdravit, správně stolovat, hledat řešení a vhodný postup. Aby respektovalo ostatní i samo sebe. Umělo se dělit, ale zároveň mělo odvahu říct "ne", vyjádřit, když se mu něco nelíbí a problém řešit komunikací, nikoliv fyzickým napadáním nebo hlasitým křikem. Pracujeme s přirozenou agresí, schopností dětí vnímat dobro v sobě i ostatních, budujeme trpělivost a ohleduplnost, vedeme děti k pozorování zákona akce a reakce, tj. jak mé chování ovlivňuje okolí a mé okolí ovlivňuje mne. Zprostředkováváme dětem pocit zodpovědnosti, podporujeme jejich zvídavost, hravost, fyzickou zdatnost. Zkrátka pečujeme o jejich tělo i duši.

Na vzdělávání v lesním klubu navazuje naše komunitní škola ZŠ Na vlně, která je v provozu od září 2019. Více informací na www.zsnavlne.cz

Rozhovor na téma Co je lesní školka a povídání o lesním klubu sOOvička: 

Jsme členy Asociace lesních mš 

Další informace najdete na našich facebookových stránkách (viz ikona F výše).

Kdo se podílí na chodu klubu: průvodci a koordinátor

Helen Grafnetter - koordinátor, průvodce třídy sOOviček

V r. 2016 vybudovala zázemí lesního klubu, s podporou komunitní zahrady a zahradníků. K lesním školkám ji přivedl její prostřední syn. Pro toho nejmladšího už vybudovala vlastní :) Lesní klub koordinuje, protože má dlouholeté zkušenosti s vedením projektů a organizací. Má ráda vše přirozené a přírodní, objevování tradic a návrat ke kořenům, stejně jako hudbu a tanec. Ráda tvoří rukama a na šicím stroji. Snaží se vést zdravou domácnost. Celoživotně se vzdělává. Mimo jiné i proto, aby byla odpovědným a profesionálním průvodcem-pedagogem. Společně s kolegyní Katkou založila komunitní zŠ Na vlně (www.zsnavlne.cz).

 

VĚRA KŘAPÁČKOVÁ - průvodce třídy sOOviček, hlavní pedagog

žena, mamka, zemědělec, nadšenec, přírodomilec.... s otevřenou myslí i srdcem. Věra umí věci správně pojmenovat, zjednodušit, pro děti je "přehledná", má velkou trpělivost, je také důsledná, svědomitá a všichni ve školce se na ni můžeme spolehnout.

má 3 děti a s manželem a nejstarším synem vedou hospodářství v Osnici. Přírodní zákonitosti a příčiny i důsledky tedy dobře zná a vždy je cítí i "na vlastní kůži".

Vystudovala speciální pedagogiku a má letité zkušenosti z působení v mateřské škole, vč. práce s postiženými dětmi.

Eva Valová - průvodce třídy sOOviček

S EVOU V TÝMU ČLOVĚK ROZHODNĚ NESPÍ ANI NELENÍ. JE AKTIVNÍ, MÁ VŽDY SPOUSTU ENERGIE, UMÍ SITUACE A ZÁLEŽITOSTI ŘEŠIT RYCHLE, JEDNODUŠE, V NIČEM NEVIDÍ PROBLÉM. RÁDA ŠIJE, STARÁ SE O ZAHRADU, PŘILOŽÍ RUCE K DÍLU VŠUDE, KDE JSOU TŘEBA....

KONTAKTY

  • Facebook Social Icon

koordinátor lesního klubu

Helen Grafnetter, tel. 604316874

email: soovicka@soovakolovraty.cz

 

Průvodci

Helen - tel. 604 316874

Věra - tel. 607 601169

Eva - tel. 603 485447

Praktické informace pro rodiče

 

Žádost o zápis 

 

Dotazník pro rodiče

provozní a školní řád 

Co celý den děláme

8-8,30 příchod dětí

9-9,30 přivítání v ranním
           kruhu a svačina

9,30-12,30 jsme venku

12,30-13,15 oběd

13,15-14,15 odpočinek

14,15-15,30 jsme venku

(15-15,30 vyzvedávání dětí)

Zázemí

Zázemím je celoročně obyvatelná jurta o průměru 7 m s terasou umístěná na komunitní zahradě. Ta je průběžně permakulturně obhospodařovávána a opečovávána, využívána ke kulturně-společenským a vzdělávacím akcím, sousedským setkáním apod. a získala certifikát "Přírodní zahrada".

K dispozici jsou dva separační pilinové 

záchody a na běžnou hygienu užitková

voda ze studny. Pitná i užitková voda je dovážena.

Helen2019.jpg
verka_edited.jpg

Kde nás najdete:

(GPS 50°0'22.989"N, 14°37'37.228"E)

bottom of page