LESNÍ KLUB sOOvička 

Certifikovaný lesní klub sOOvička se nachází

v komunitní zahradě  Bohumila v Praze 10-Kolovratech,

a to od roku 2016. 

Od září 2019 máme v provozu:

třídu sOOviček od pondělí do čtvrtka (8-15.30 hod.) (max. 16 dětí, 2 průvodci) 

- třídu kOOlíšků, tzv. přípravku, od pondělí do středy (8-12 hod.) (max. 8 dětí)

Pedagogická koncepce je kombinací intuitivní, přírodní a waldorfské pedagogiky, v souladu s přírodou a ročními cykly. Děti vedeme k samostatnosti a sebeobslužnosti, tj. aby se umělo samo svléct/obléct, obout/zout, poznat si své věci a postarat se o ně, v případě problému samostatně uvažovalo a nebálo se požádat o pomoc, samo také pomoc nabídlo, umělo poprosit/poděkovat, pozdravit, správně stolovat, hledat řešení a vhodný postup. Aby respektovalo ostatní i samo sebe. Umělo se dělit, ale zároveň mělo odvahu říct "ne", vyjádřit, když se mu něco nelíbí a problém řešit komunikací, nikoliv fyzickým napadáním nebo hlasitým křikem. Pracujeme s přirozenou agresí, schopností dětí vnímat dobro v sobě i ostatních, budujeme trpělivost a ohleduplnost, vedeme děti k pozorování zákona akce a reakce, tj. jak mé chování ovlivňuje okolí a mé okolí ovlivňuje mne. Zprostředkováváme dětem pocit zodpovědnosti, podporujeme jejich zvídavost, hravost, fyzickou zdatnost. Zkrátka pečujeme o jejich tělo i duši.

Na vzdělávání v lesním klubu navazuje naše Základní škola Na vlně, která je v provozu od září 2019. Více informací na www.zsnavlne.cz. 

Rozhovor na téma Co je lesní škola a povídání o lesním klubu sOOvička: 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY:

HUDEBNĚ-KREATIVNÍ TÁBOR: 29.6.-2.7. 8-16 hod. pro děti 4-9 let. Tentokrát budeme tvořit a vyrábět a do toho zpívat, hrát a tancovat. Cena: 2500 Kč. V ceně odpo svačina, pitný režim, oběd, 2 průvodci pro skupinu 15 dětí, výtvarné potřeby, nástroje apod., zahájení 8-8:30 hod., ukončení 15:30-16:00 hod. Zázemím nám bude LK sOOvička v Kolovratech.

VÝPRAVNÝ TÁBOR - VĚDOMÉ PUTOVÁNÍ KRAJINOU: Příměstský tábor pro děti 5-10 let. Děti budou trávit den vždy v lesích v okolí Říčan, kam odjedou z nádraží vlakem a zase odpo přijedou na nádraží. Cena: 3500 Kč. 3 průvodci na skupinu 18 dětí, 8-17 hod.

Jsme členy Asociace lesních mš 

Náš klub je zapojen v programu Skutečná zdravá škola 

Další informace najdete na našich facebookových stránkách (viz ikona F výše).

skutecne_zdrava_skola_logo.jpg
logoalms.png

Zázemí

Zázemím je celoročně obyvatelná jurta o průměru 7 m s terasou umístěná na komunitní zahradě. Ta je průběžně permakulturně obhospodařovávána a opečovávána, využívána ke kulturně-společenským a vzdělávacím akcím, sousedským setkáním apod.

Získala certifikát "Přírodní zahrada".

K dispozici jsou dva separační pilinové 

záchody a na běžnou hygienu užitková

voda ze studny. Pitná voda je dovážena

z běžného vodovodního řadu.

KONTAKTY

  • Facebook Social Icon

koordinátor lesního klubu

Helen Sršňová, tel. 604316874

email: soovicka@soovakolovraty.cz

 

Průvodci

Helen - tel. 604 316874

Věra - tel. 607 601169

Petr - tel. 604 658168

Zuzka - tel. 608 558685

Praktické informace pro rodiče

 

Žádost o zápis 

 

Dotazník pro rodiče

provozní a školní řád 

Co celý den děláme

8-8,30 příchod dětí

9-9,30 přivítání v ranním
           kruhu a svačina

9,30-12,00 jsme venku

12,00-13,00 oběd

13,00-14,00 odpočinek

14,00-15,30 jsme venku

(15-15,30 vyzvedávání dětí)

Kdo se podílí na chodu klubu: průvodci a koordinátor

Helen Sršňová Fukalová - koordinátor a průvodce třídy sOOviček

Společně s manželem vybudovali zázemí lesního klubu. S lesní školkou má zkušenost prostřednictvím svého syna, který do lesní školky chodil. do sOOvičky teď  chodí i nejmladší člen rodiny. Lesní klub sOOvičku koordinuje, protože má dlouholeté zkušenosti s vedením projektů a firmy. Má ráda vše přirozené a přírodní, objevování tradic a návrat ke kořenům, stejně jako malování a hudbu. Ráda tvoří rukama a na šicím stroji. Snaží se vést zdravou domácnost. Celoživotně se vzdělává. Mimo jiné i proto, aby byla odpovědným a profesionálním průvodcem-pedagogem dětí v klubu. Společně s kolegyní Katkou založila komunitní zŠ Na vlně (www.zsnavlne.cz).

 

VĚRA KŘAPÁČKOVÁ - průvodce třídy sOOviček, hlavní pedagog

žena, mamka, zemědělec, nadšenec, přírodomilec.... s otevřenou myslí i srdcem. Věra umí věci správně pojmenovat, zjednodušit, pro děti je "přehledná", má velkou trpělivost, je také důsledná, svědomitá a všichni ve školce se na ni můžeme spolehnout.

má 3 děti a s manželem a nejstarším synem vedou hospodářství v Osnici. Přírodní zákonitosti a příčiny i důsledky tedy dobře zná a vždy je cítí i "na vlastní kůži".

Vystudovala speciální pedagogiku a má letité zkušenosti z působení v mateřské škole, vč. práce s postiženými dětmi.

Petr Opavský - průvodce třídy sOOviček

Je zkušeným průvodcem v lesní školce. 

"Jsem vděčný za milé chvíle, kdy se nic moc neřeší a jsme rádi spolu."

Zuzana Knap - průvodce třídy kOOlíšků (přípravka)

Cestu z městského korporátního života se všemi svými plusy a mínusy zpět do přírody jí ukázala touha umožnit vlastním dětem vyrůstat svobodně a s respektem uprostřed lesa. To její rodinu přivedlo k lesním školkám, které si získaly srdce nejen jejích synů, ale i její. Upřímný dětský svět Zuzce učaroval. Ukázal jí nový směr, kterým se před dvěma let, nic netušíc, vydala. Dnes ví, že je to cesta, po které chce jít i nadále. Kromě dětí Zuzku fascinuje tanec, jóga, plstění, sdílení v komunitě a v ženských kruzích a poznávání světa všemi možnými cestami.

Jana Hlaváčová - průvodce třídy sOOviček

Mám ráda život, jeho proměny a čím jsem starší, tím více mě fascinuje příroda, její cykličnost, radost, pokora a krása.
Vystudovala jsem Filozofickou Fakultu University Karlovy. Hodně jsem cestovala a za zmínku asi stojí roční pobyt v Dánsku na mezinárodní škole v rámci neformálního vzdělávání, pobyt v Ghaně, na Středním Východě a v Indonésii.
Můj soukromý i pracovní život mě přiváděli stále blíž k sobě.
Celý život se věnuji práci s lidmi a v poslední době z pohledu kontextu celého jejich života. Propojení těla, psychiky i mysli je podstatou mé práce.
K Soovičkám mě přivedla náhoda v podobě Věrky  a já jsem za ní moc ráda. Tolik inspirace, radosti a smysluplnosti na jednom, krásném místě.

Kde nás najdete:

(GPS 50°0'22.989"N, 14°37'37.228"E)

© 2019 SOOVA. Proudly created with Wix.com

GIVT_banner_large.jpg
GIVT_banner_button.jpg
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now