top of page
Vítejte V KOMUNITNÍ ZAHRADĚ
  • Facebook Social Icon

Pokud máte zájem stát se komunitním zahradníkem, čili pracovat a sklízet na společné zahradě a komunitně žít (sdílet, spoluutvářet, rozvíjet, učit se, pomáhat si atd.), a máte trvalé bydliště v Kolovratech nebo Lipanech (či blízkém okolí), kontaktujte nás nebo jednoduše přijďte na některé z našich setkání.  

KONTAKTY:

Alena Kopřiva Chadová

koordinátor komunitní zahrady

Tel.: 607 704 611

Email: alena.chadova@gmail.com

Kde? V Kolovratech v ulici Pod Náhonem

GPS: 50.006521, 14.626801

Aktuální informace o Bohumila zahradě naleznete na webových stránkách: http://bohumilazahrada.cz/

POPTÁVÁME: 

- ZAHRADNÍ NÁŘADÍ a materiál (suché listí, větve, posekaná tráva, přebytečné sazenice, odkvetlé cibulky z květináčů, řízky jedlých keřů)

- NEVYUŽITÝ STAVEBNÍ MATERIÁL (kámen, cihly, dřevo, sudy na vodu...)

NABÍZÍME:

- ZAPOJENÍ SE DO PROJEKTU

- VÝMĚNA SEMÍNEK PROSTŘEDNICTVÍM SEMÍNKOVNY V INFOCENTRu

- možnost zabrigádničit si u nás

- Příručka Líný zahradník (odkaz)

- Kniha Přírodní zahrada od Aleny Suchánkové, ke stažení: 

JAK SE TO CELÉ ZPÍSKALO...

Začátkem roku 2015 jsme v kolovratském Infocentru debatovali o založení komunitní (tj. společně obhospodařované) zahrady. Postupně se dala dohromady skupinka kolem 20 lidí, kteří by chtěli zahradu aktivně využívat nebo se jinak podílet na jejím vzniku a chodu. Najít vhodný pozemek nebylo vůbec snadné, a to ani při ochotě starosty Antonína Klecandy poohlédnout se po pozemku obecním. 

Jsem proto vděčná Bohumilu Stárkovi za propůjčení jeho zahrady, pro pamětníky dřívější bažantnice. Najdete ji při silnici Do Lipan, když poslední kolovratskou uličkou odbočíte doleva. 

Od podzimu 2015 na pozemku probíhají četné brigády – úpravy terénu, průklest stromů, navážení kompostu, hnoje aj. Během setkávání jsme si ujasnili představu o budoucí podobě zahrady. Nebude se jednat o běžný model městské komunitní zahrady, kde každý zájemce má svůj vlastní záhonek. Cílem kolovratského projektu je sdílení znalostí a zkušeností, vzájemná komunikace, pěstování a kultivace mezilidských vztahů – a ano, také zeleniny. Kolovraty totiž tento důležitý potenciál stále mají, na rozdíl od anonymních městských sídlišť, kde opravdu nezbývá než každému přidělit jeden čtvereček na bydlení a možná jeden na pěstování. 

Jak tedy bude Bohumila zahrada vypadat? Chystáme zde políčko, velký členitý vyvýšený záhon pro smíšenou výsadbu, několik různých menších záhonů (různé typy pro různé účely i pro ukázku, také semínkový pro pěstování osiva), ovocný sad a bobulové houští, zázemí a nádrž na dešt´ovou vodu v podobě jezírka. Za odvedenou práci se každý zahradník dle svého uvážení odmění při sklizni sám. Po zbudování zázemí zde budou probíhat tematické kurzy, dílny a další akce pro širokou veřejnost. V plánu je i chov včel.

SEMÍNKOVNA

Kolovratská knihovna (infocentrum) půjčuje i semínka nejrůznějších plodin a květin. od října si mohou Návštěvníci půjčovat také semínka zeleniny, bylinek či okrasných květin. Semínkovna funguje obdobně jako knihovna – zájemci si v zásuvkách skříňky s osivem vyberou pytlíček se semínky, doma vypěstují rostliny a stejné množství nových semen zase přinesou zpět. Tento nápad do Kolovrat přinesla Alena Kopřiva Chadová, která se dlouhodobě zabývá permakulturními projekty a mimo jiné domácím semenařením plodin. Permakultura znamená harmonické soužití člověka s okolní krajinou, které zajišťuje materiální i nemateriální potřeby udržitelným způsobem. 

„Po dvou letech semenaření máme zásoby osiva pro široké okolí a rádi se s ostatními nadšenci podělíme o radost z pěstování zajímavých plodin. V mnoha případech se jedná o staré, krajové či rodinné odrůdy získané z české genobanky Gengel, která se stará o uchování těchto odrůd jako našeho společného kulturního dědictví,“ vysvětluje Alena Kopřiva Chadová. Základ semínkovny tvoří právě semínka z její vlastní zahrady.

První semínkové banky neboli „grenotéky“ vznikly z iniciativy francouzské asociace Graines de troc v roce 2013. Cílem byla podpora biodiverzity, semenaření a ekologického zahradničení. Skříňky s osivem pro volné použití se už ale začínají objevovat i v Čechách.

Kdokoli by chtěl podpořit projekt v jeho začátcích, může do kolovratského Infocentra přinést semínka ze svých zahrádek. Sáčky je třeba označit názvem rostliny, případně odrůdy, a také místem a rokem sklizně. Například: Rajče divoké červené, Kolovraty, 2015. Neuškodí přidat i krátký popis či zkušenosti s pěstováním. Rostliny pro sběr osiva by měly být pěstované ekologicky, bez použití chemických přípravků. Rovněž nemá smysl semenařit hybridní rostliny s označením F1 – z jejich semen tatáž odrůda již nevyroste.

„Pro získání kvalitního osiva je třeba dodržovat několik zásad. Rostliny by měly být zdravé a silné, semínka dobře vyzrálá a sklizená za sucha. Pokud se nepodaří vypěstovat rostliny hned napoprvé, pěstitelé nemusí zoufat, ale mohou se pokusit o úspěch příští rok. Při správném skladování osiva vydrží klíčivost semínek i několik let,“ radí Alena Kopřiva Chadová.

Semínkovna v kolovratské knihovně je vybavena i vlastní knihovničkou tematických publikací a časopisů, z nichž některé si můžete koupit domů.

bottom of page